Wat is dashboarding? De sleutel tot datagedreven ondernemen

Wat is dashboarding? De sleutel tot datagedreven ondernemen

Dashboarding is het proces van het verzamelen, analyseren en visualiseren van data uit verschillende bronnen om zo inzicht te krijgen in de prestaties, trends en kansen van je bedrijf. Een dashboard is een interactief scherm dat de belangrijkste informatie toont die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Met een dashboard kun je snel en eenvoudig de status van je bedrijf zien, knelpunten identificeren, acties ondernemen en resultaten meten.

Een dashboard kan verschillende soorten data bevatten, zoals financiële data, operationele data, klantdata, of marktdata. Deze data kunnen afkomstig zijn uit interne of externe bronnen, zoals je eigen systemen, databases, enquêtes, sociale media of web analytics. Door deze data te combineren en te vergelijken, kun je een compleet en actueel beeld krijgen van je bedrijfssituatie.

Hoe helpt een dashboard je om datagedreven je doelen te realiseren?

Dashboarding helpt je om datagedreven je doelen te realiseren. Het stelt je in staat stelt om op basis van feiten en cijfers beslissingen te nemen die je bedrijf vooruit helpen. Met een dashboard kun je bijvoorbeeld zien welke producten of diensten het meest winstgevend zijn, welke klanten het meest tevreden zijn, welke marketing werkt, welke processen goed lopen, enzovoort. Zo kun je je strategie aanpassen, je middelen optimaliseren, je concurrentievoordeel vergroten en je groei versnellen.

Een dashboard kan je ook helpen om je doelen te stellen, te volgen en te evalueren. Met je dashboard kun je doelen maken, indicatoren kiezen en zien hoe je vooruitgang gaat. Je kunt ook je resultaten analyseren, een rapportage maken, successen vieren en zien waar je nog beter kan worden. Zo kun je je dashboard gebruiken als een hulpmiddel om steeds beter te worden.

Wat zijn de valkuilen van dashboarding en hoe kun je ze voorkomen?

Dashboarding is een krachtig hulpmiddel, maar het kan ook misleidend of verwarrend zijn als het niet goed wordt toegepast. Enkele valkuilen van dashboarding zijn:

 • Het gebruik van te veel of te weinig data.
  Te veel data kan leiden tot informatie-overload, waardoor je het overzicht verliest en de essentie mist. Te weinig data kan leiden tot een onvolledig of vertekend beeld, waardoor je belangrijke signalen mist of verkeerde conclusies trekt. De oplossing is om je te focussen op de data die relevant, betrouwbaar en actueel is voor je doelstellingen.
 • Het gebruik van verkeerde of onduidelijke indicatoren.
  Indicatoren zijn de meetbare variabelen die je gebruikt om je prestaties te beoordelen. Verkeerde of onduidelijke indicatoren kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie of actie, waardoor je je doelen niet bereikt of zelfs schade toebrengt aan je bedrijf. De oplossing is om je te baseren op indicatoren die SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
 • Het gebruik van slechte of saaie visualisaties.
  Visualisaties zijn de grafische voorstellingen van je data, die je helpen om patronen, trends en verbanden te ontdekken. Slechte of saaie datavisualisatie kan leiden tot een gebrek aan interesse, begrip of actie, waardoor je de waarde van je data niet benut of zelfs verliest. De oplossing is om je te houden aan de principes van goede visualisaties: eenvoudig, duidelijk, aantrekkelijk en inzichtelijk.

Om deze valkuilen te voorkomen, is het belangrijk om je dashboard regelmatig te evalueren en te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld je dashboard testen bij je doelgroep, feedback vragen, best practices volgen, nieuwe data of visualisaties toevoegen of verwijderen. Zo zorg je ervoor dat je dashboard altijd up-to-date, relevant en effectief is.

Hoe geeft dashboarding je een schat aan verborgen inzichten?

Dashboarding geeft je een schat aan verborgen inzichten, omdat het je in staat stelt om verder te kijken dan de oppervlakte en dieper te graven in je data. Met een dashboard kun je bijvoorbeeld:

 • Segmenteren: je data opdelen in kleinere groepen op basis van gemeenschappelijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, locatie, gedrag, etc. Zo kun je je doelgroep beter begrijpen, personaliseren en bedienen.
 • Correleren: je data vergelijken met andere data om te zien of er een verband bestaat tussen twee of meer variabelen, zoals omzet, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, etc. Zo kun je oorzaken en gevolgen identificeren, voorspellen en beïnvloeden.
 • Benchmarken: je data afzetten tegen een referentiepunt, zoals een doel, een gemiddelde, een concurrent, een industrienorm, etc. Zo kun je je prestaties evalueren, verbeteren en onderscheiden.

Meet PV

Ik help je graag met jouw uitdagingen!

Wat houdt jou bezig? Waar loop je tegenaan? Waar wil je naartoe? Ik ben Peter en dit zijn vragen die ik graag met je bespreek in een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Plan nu eenvoudig een afspraak met mij in!

Toepassingen en inzichten uit dashboarding

Door deze technieken toe te passen, kun je je data op een nieuwe manier bekijken, en ontdek je misschien inzichten die je anders over het hoofd zou zien. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken welke klantsegmenten het meest loyaal, winstgevend of groeipotentieel hebben. Door deze technieken te gebruiken, kun je je gegevens op een nieuwe manier bekijken. Misschien ontdek je inzichten die je anders zou missen. Je kunt bijvoorbeeld zien welke klantgroepen het meest loyaal, winstgevend of groeipotentieel zijn. Ook kun je onderzoeken welke dingen de tevredenheid van klanten of werknemers het meest beïnvloeden, en welke strategieën het beste werken voor je concurrenten of je branche. Zo kun je je gegevens gebruiken om je bedrijf te innoveren, te differentiëren en te veranderen. Het gebruiken van dashboards is daarom een belangrijke vaardigheid voor elke ambitieuze ondernemer die wil werken met gegevens.

Soorten business intelligence dashboards

Met een business intelligence dashboard kun je je data omzetten in inzichten, je inzichten omzetten in acties, en je acties omzetten in resultaten. De meeste gebruikte dashsboards in teams en afdelingen zijn:

– Financiële dashboards: deze dashboards laten je zien hoe je bedrijf financieel presteert, door middel van indicatoren zoals omzet, kosten, winst en cashflow. Vergelijk deze data met doelen, trends en benchmarks om je financiële gezondheid te bewaken en strategische beslissingen te ondersteunen.

– Sales dashboards: deze dashboards laten je zien hoe je verkoopactiviteiten verlopen, door middel van indicatoren zoals leads, conversies, deals, omzet per klant en verkoopcyclus. Analyseer data op product-, kanaal-, regionaal- of teamniveau om prestaties te meten, kansen te identificeren en processen te verbeteren.

– Marketing dashboards: deze dashboards laten je zien hoe je marketingcampagnes werken, door middel van indicatoren zoals bereik, betrokkenheid, leads, conversies,  en ROI. Je kunt je marketingdata segmenteren op basis van verschillende criteria, zoals demografie, gedrag, interesse, loyaliteit, etc. Zo kun je de effectiviteit van je marketing evalueren, je marketingdoelgroep begrijpen en je marketingmix aanpassen.

– Klantendashboards: deze dashboards laten je zien hoe je klanten zich gedragen, door middel van key performance indicators zoals klanttevredenheid, klantloyaliteit, klantretentie en klantwaarde. Je bekijkt data individueel of in groepen, en verzamelt feedback om relaties te beheren, behoeften te begrijpen en service te verbeteren.

– HR dashboards: deze dashboards laten je zien hoe je medewerkers functioneren, door middel van indicatoren zoals productiviteit, kwaliteit, motivatie en verloop. Je kunt je medewerkersdata monitoren op persoonlijk of collectief niveau, en input vragen via gesprekken, beoordelingen, enquêtes, etc. Zo kun je de ontwikkeling van je medewerkers ondersteunen, de betrokkenheid vergroten en de cultuur versterken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de meest gebruikte dashboards binnen bedrijven om datagedreven te ondernemen. Er zijn nog veel meer soorten dashboards mogelijk, afhankelijk van je doelstellingen, je data en je doelgroep. Het belangrijkste is dat je je dashboards zo ontwerpt dat ze aansluiten bij je behoeften, je inzichten opleveren en je acties stimuleren.

Implementatie van dashboards

De implementatie van een dashboard kan variëren in complexiteit afhankelijk van de behoeften van het bedrijf. Een succesvolle implementatie vereist een grondige analyse van de benodigde data en de juiste software om deze te verwerken en weer te geven. Verschillende soorten software kunnen worden gebruikt om dashboards te maken, zoals Microsoft Power BI, Tableau of QlikView. De keuze van de juiste software is een belangrijke stap in het proces.

Weergave en ontwerp

De manier waarop data wordt weergegeven op een dashboard is belangrijk voor de effectiviteit. Een heldere en intuïtieve weergave zorgt ervoor dat gebruikers in een oogopslag de belangrijkste informatie kunnen zien en begrijpen. Het ontwerp en de vorm van de visualisaties op een dashboard kunnen variëren, van grafieken en tabellen tot kaarten en diagrammen. De juiste vorm kiezen voor elke dataset is essentieel voor een goede weergave.

Onderhoud en continu verbeteren

Het ontwerpen en onderhouden van een dashboard vereist specifieke kennis van zowel de gebruikte software als de onderliggende data. Het is belangrijk om de juiste experts in te schakelen voor advies en behulp bij de implementatie. Het onderhoud van een dashboard is belangrijk om ervoor te zorgen dat het altijd up-to-date en relevant blijft. Regelmatige updates en aanpassingen zijn noodzakelijk om de effectiviteit te behouden.

Ideeën en structuur van dashboards

Elke succesvolle dashboardontwikkeling begint met een idee. Dit idee moet verder worden ontwikkeld en getest om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de behoeften van het bedrijf. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van een dashboard, zoals de nauwkeurigheid van de data, de bruikbaarheid van de software en de betrokkenheid van de gebruikers. De structuur van een dashboard bepaalt hoe de informatie wordt gepresenteerd en hoe gemakkelijk het is om de benodigde inzichten te krijgen. Een logische en overzichtelijke structuur is belangrijk voor een goede gebruikerservaring.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je je data kunt benchmarken, analyseren en visualiseren met dashboards? Of wil je een professioneel dashboard laten maken en beheren door experts? Neem dan contact met ons op via +31(0)33 285 37 21, info@itoblox.nl of vul onderstaande contactformulier in. Ontdek wat momenteel de meest populaire dashboards zijn voor ondernemeners zoals jij.

Ook klaar om je data en systemen aan het werk te zetten? We komen graag met je in contact!

Of je nu de voorkeur hebt voor een online demo of een fysieke afspraak, beiden is mogelijk. Vul het formulier in en we nemen contact met je op om deze te plannen!

Waarom ITOBlox®?

 • Geen aanpassingen aan huidige infrastructuur vereist
 • Bewezen trackrecord in analyses en (robotic) processautomation
 • Je kunt op ons vertrouwen als het gaat om de veiligheid van jouw informatie

© Copyright - ITOBLOX® – People & Technology - All rights reserved - Privacybeleid