Data-analyse en privacy – niet het één zonder het ander

Data analyse stelt ons in staat waardevolle inzichten op te doen op verschillende gebieden. Maar met deze kracht komt ook een grote verantwoordelijkheid: het beschermen van de privacy van de personen die betrokken zijn bij de te analyseren data.

Hoe kun je als data-analist data benutten zonder de privacy van individuen in gevaar te brengen? In deze blog duiken we dieper in op deze vraag en verkennen we de do’s and don’ts om een evenwicht te vinden tussen data analyse en privacybescherming.

Het belang van privacy in data-analyse

Laten we beginnen met het bepalen van welke data je nodig hebt voor je analyse en of deze data persoonsgegevens bevat. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon, denk aan naam, adres, e-mail, telefoonnummer, IP-adres, enzovoort.

Als je persoonsgegevens verwerkt, moet je voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt rechten en plichten op voor zowel degenen wiens gegevens worden verwerkt als degenen die ermee werken.

De AVG schrijft strikt voor dat je persoonsgegevens alleen mag verwerken voor een specifiek, gerechtvaardigd en legitiem doel. Je mag dus niet meer data verzamelen of gebruiken dan strikt noodzakelijk is voor je analyse.

Pseudonimisering en anonimisering

Om de privacy van van gegevens effectief te beschermen, is het gebruik van technieken zoals pseudonimisering en anonimisering belangrijk.

Pseudonimisering houdt in dat je de identificerende gegevens vervangt door een code of een ander kenmerk, zodat onbevoegden personen, zonder deze unieke sleutel, de gegevens niet meer direct kunnen herleiden naar identificeerbare gegevens. Handig wanneer je externe partijen jouw data laat analyseren.

Anonimisering gaat nog een stap verder door identificerende of identificeerbare gegevens definitief te verwijderen of wijzigen, zodat ze niet meer naar een persoon kunnen worden herleid.

In beide gevallen moet je er wel voor zorgen dat de gegevens nog steeds bruikbaar zijn voor je analyse.

Veiligheid en integriteit van gegevens

Daarnaast is het belangrijk om de veiligheid en integriteit van je data te waarborgen. Dit betekent dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige toegang, wijziging, verlies of vernietiging. Denk bijvoorbeeld aan het versleutelen, beveiligen en back-uppen van je data, wachtwoordbeheer, het beperken van de toegangsrechten en gedegen logging.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld de ISO27001 norm implementeren om ervoor te zorgen dat ze gegevens veilig en integraal houden. Dit is een internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm beschrijft hoe organisaties procesmatig met het beveiligen van informatie kunnen omgaan. Hierbij ligt de nadruk op het beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens binnen hun processen en het beveiligen tegen potentiële gevaren zoals hackers en inbraak.

Het doel van ISO27001 is om een Information Security Management System binnen je organisatie te implementeren, met de nadruk op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Meet PV

Ik help je graag met jouw uitdagingen!

Wat houdt jou bezig? Waar loop je tegenaan? Waar wil je naartoe? Ik ben Peter en dit zijn vragen die ik graag met je bespreek in een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Plan nu eenvoudig een afspraak met mij in!

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die de privacy en de bescherming van persoonsgegevens regelt. Het is belangrijk om je aan de AVG te houden als je persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld voor je klanten, medewerkers of leveranciers.

Hier zijn enkele do’s and don’ts om je te helpen aan de AVG te voldoen:

Do’s:

 • Maak een register van je verwerkingsactiviteiten: beschrijf welke persoonsgegevens je verzamelt, waarom, hoe lang en met wie je ze deelt. Dit is een vereiste volgens de AVG en helpt je transparant te zijn over je gegevens verwerking.
 • Vraag toestemming aan de betrokkenen: als je geen andere wettelijke grondslag hebt, vraag dan toestemming aan de betrokkenen voordat je hun persoonsgegevens verwerkt. Zorg ervoor dat toestemming vrijwillig, specifiek en geïnformeerd is.
 • Informeer de betrokkenen over hun rechten: informeer betrokkenen over hun rechten, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. Maak deze rechten toegankelijk en gemakkelijk uitvoerbaar.
 • Beveilig je persoonsgegevens: zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, bijvoorbeeld door encryptie, wachtwoorden of toegangsbeheer.
 • Meld datalekken: meld een datalek binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen als er een hoog risico is voor hun rechten en vrijheden. Dit is verplicht vanuit de AVG.

Don’ts:

 • Verzamel niet meer dan nodig: verzamel niet meer persoonsgegevens dan je nodig hebt voor je doel. Houd je gegevensverzameling beperkt en gericht.
 • Bewaar niet langer dan noodzakelijk: bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor je doel.
 • Deel niet zonder geldige reden: Deel persoonsgegevens niet zomaar met derden zonder een geldige reden en een passende overeenkomst. Zorg ervoor dat de ontvangers voldoen aan de AVG.
 • Exporteer niet zonder waarborgen: stuur niet zomaar persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder passende waarborgen.
 • Negeer geen verzoeken: negeer geen verzoeken van de betrokkenen om hun rechten uit te oefenen of de vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Handel proactief en in overeenstemming met de AVG.

Door rekening te houden met bovenstaande, is het mogelijk om waardevolle inzichten te verkrijgen zonder de privacy van individuen in gevaar te brengen.

Meer weten?

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner voor gegevensanalyse met aandacht voor beveiliging en privacy? Neem dan contact met ons op via +31(0)33 285 37 21 of info@itoblox.nl.

Ook klaar om je data en systemen aan het werk te zetten? We komen graag met je in contact!

Of je nu de voorkeur hebt voor een online demo of een fysieke afspraak, beiden is mogelijk. Vul het formulier in en we nemen contact met je op om deze te plannen!

Waarom ITOBlox®?

 • Geen aanpassingen aan huidige infrastructuur vereist
 • Bewezen trackrecord in analyses en (robotic) processautomation
 • Je kunt op ons vertrouwen als het gaat om de veiligheid van jouw informatie

© Copyright - ITOBLOX® – People & Technology - All rights reserved - Privacybeleid